YUN SUKNAM | 윤석남
 
  ART WORKS  
  DRAWING  
  TEXTS  
  ARTICLE  
  BIOGRAPHY  
  NEWS  
  ARCHIVE  
  CONTACT  
  RECENT WORK  
 

 
162  [전시]'사람과사람없이',봉산문화회관, 2017.4.21~    2017/04/20 
161  '윤석남의 30년 작품 세계를 드로잉..'CNB,2017.3.15    2017/03/22 
160  페미니즘 화가 윤석남 ‘일기같은드로잉’,경향신문,2017.3.13    2017/03/15 
159  [전시]마침내 한잔의 물이 되리라,자하미술관,2017.3.17~    2017/03/15 
158  '버리거나 또는 버려지거나', 제민일보,2017.3.5    2017/03/09 
157  [전시]'1025:사람과 사람없이', 중선농원, 2017.3.5~    2017/03/09 
156  [전시]'The Hollow' 학고재-상하이,2016.11.5~    2016/11/27 
155  "치욕의 공간에서 추모의 공간으로",한겨례,2016.08.29    2016/09/01 
154  [전시]'다정해서다정한다정씨',복합문화공간에무,2016.5.2~    2016/05/10 
153  [전시]'조각적전회',모란미술관,2014.4.8~6.8    2016/04/24 
152  '그림책펴낸윤석남, 한성옥“모성은다정.”,채널예스,2016.3.3    2016/03/17 
151  '모성 깃든 드로잉을 그림책에 담았다',국민일보,2016.2.18    2016/02/18 
150  윤석남의 ‘1,025 :사람과사람없이’,경기일보,2016.2.18    2016/02/18 
149  '엄마, 나, 딸..우리를 위한 그림책',경향신문,2016.2.5    2016/02/09 
148  '어른을위한동화책함께작업한윤석남,한성',연합뉴스,2016.2.1    2016/02/09 
147  '여성주의대모윤석남작품,영국테이트에서',국민일보,2016.1.7    2016/01/12 
146  '윤석남‘금지구역'영국테이트2015컬렉션에'뉴시스,2016.1.6    2016/01/12 
145  '처음으로사랑한사람,어머니전',헤드라인제주,2015.12.16    2016/01/12 
144  [전시]'The Hours',아트스페이스휴, 2015.11.4~    2015/11/09 
143  [전시]코리아투모로우2015,성곡미술관,2015.10.02~    2015/10/04 
 + 
[1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10]..[14] [NEXT]

 
COPYRIGHT ⓒ 2010 YUNSUKNAM. ALL RIGHTS RESERVED.