YUN SUKNAM | 윤석남
 
  ART WORKS  
  DRAWING  
  TEXTS  
  ARTICLE  
  BIOGRAPHY  
  NEWS  
  ARCHIVE  
  CONTACT  
  RECENT WORK  
 

 
175  '바리공주 방에 푸른 생명수를...',아시아경제,2018.8.5    2018/08/06 
174  '한국대표여성주의미술가'윤석남'전개최,e수원뉴스,2018.8.1    2018/08/01 
173  [전시]'윤석남전', 해움미술관, 2018.8.1~10.20    2018/07/29 
172  늘어나는 팔로 여성과 생명...윤석남, 여성신문,2018.7.24    2018/07/29 
171  [전시]설문대,크게묻다,제주돌문화공원,2018.2.23~4.22    2018/02/21 
170  "힐링위해찾은춘천서예술적..",강원도민일보,2017.7.28    2017/08/15 
169  모성<母性>, 나뭇결에 오롯이 담다,강원일보,2017.7.13    2017/07/13 
168  '여성주의미술대모'윤석남,이상원미술관,news1,2017.7.6    2017/07/13 
167  [전시]'윤석남展',이상원미술관,2017.7.13~9.24    2017/07/13 
166   ‘페미니즘 미술의 대모’,영남일보,2017.4.25    2017/04/26 
165  '두 엄마'가 그린 우리사회의대안,여성,국제신문,2017.4.24    2017/04/26 
164  '여성들의 이타적 삶, 그 고귀함..',대구신문,2017.4.24    2017/04/26 
163  [전시]윤석남,방정아-두엄마,센텀시티신세계갤러리,2017.4.23    2017/04/20 
162  [전시]'사람과사람없이',봉산문화회관, 2017.4.21~    2017/04/20 
161  '윤석남의 30년 작품 세계를 드로잉..'CNB,2017.3.15    2017/03/22 
160  페미니즘 화가 윤석남 ‘일기같은드로잉’,경향신문,2017.3.13    2017/03/15 
159  [전시]마침내 한잔의 물이 되리라,자하미술관,2017.3.17~    2017/03/15 
158  '버리거나 또는 버려지거나', 제민일보,2017.3.5    2017/03/09 
157  [전시]'1025:사람과 사람없이', 중선농원, 2017.3.5~    2017/03/09 
156  [전시]'The Hollow' 학고재-상하이,2016.11.5~    2016/11/27 
 + 
[1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10]..[12] [NEXT]

 
COPYRIGHT ⓒ 2010 YUNSUKNAM. ALL RIGHTS RESERVED.