YUN SUKNAM | 윤석남
 
  ART WORKS  
  DRAWING  
  TEXTS  
  ARTICLE  
  BIOGRAPHY  
  NEWS  
  ARCHIVE  
  CONTACT  
  RECENT WORK  
 

 
12  '일하는엄마를부탁해'한겨레21,2010.11.05    2010/11/17 
11  [전시소식]워킹맘마미아,여성사전시관,2010.11.4~12.15    2010/11/01 
10  [전시소식]한국현대미술거장전,63스카이아트미술관    2010/10/20 
9  [전시소식]한국드로잉30년:1970-2000, 소마미술관    2010/09/24 
8  전통과 현대소통 시도 ‘봇물’,매경이코노미,2010.09.15    2010/09/15 
7  유기견의 유쾌한 반란..뮤지컬 '도도', 2010.09.14    2010/09/14 
6  5백년전 조선馬과 현대애완견의 대화,노컷뉴스,2010.8.27    2010/08/31 
5  [전시소식]춘추(春秋),갤러리학고재,2010 09.01-10.31    2010/08/31 
4  지금 강진에 가면 온통 청자 빛, 중앙일보,2010.08.09    2010/08/25 
3  현대미술,청자의 고장 강진에 녹아들다,한국일보,2010.08.08    2010/08/13 
2  강진청자와 함께 감상하는 현대미술, 연합뉴스,2010.08.03    2010/08/13 
1  [전시소식] 강진 Celadon Art Project 2010    2010/08/13 
 + 
[PREV] [1]..[11][12][13] 14

 
COPYRIGHT ⓒ 2010 YUNSUKNAM. ALL RIGHTS RESERVED.