YUN SUKNAM | 윤석남
 
  ART WORKS  
  DRAWING  
  TEXTS  
  ARTICLE  
  BIOGRAPHY  
  NEWS  
  ARCHIVE  
  CONTACT  
  RECENT WORK  
 

 
5  [전시소식]춘추(春秋),갤러리학고재,2010 09.01-10.31    2010/08/31 
4  지금 강진에 가면 온통 청자 빛, 중앙일보,2010.08.09    2010/08/25 
3  현대미술,청자의 고장 강진에 녹아들다,한국일보,2010.08.08    2010/08/13 
2  강진청자와 함께 감상하는 현대미술, 연합뉴스,2010.08.03    2010/08/13 
1  [전시소식] 강진 Celadon Art Project 2010    2010/08/13 
 + 
[PREV] [1]..[11] 12

 
COPYRIGHT ⓒ 2010 YUNSUKNAM. ALL RIGHTS RESERVED.